De Bach-bloesemtherapie wordt gebruikt om de emotionele balans te herstellen. De Bach-bloesem remedies worden gemaakt van de energie van de verschillende bloesems. Deze energie, ook wel uitgelegd als trilling laten het lichaam zien hoe het in balans kan komen. Het is dus een hulpmiddel, de echte genezing moet van binnenuit komen. Het lichaam moet namelijk deze energie/trilling overnemen, waardoor disharmonie verdwijnt en daarmee ook de ziekte.

De bloesems kunnen afkomstig zijn  van wilde planten of bomen. Uit deze bloesems wordt de essentiële energie gewonnen. Dit gebeurt met de zonnemethode. De bloesems worden in een schaal met zuiver water gelegd die minimaal 3 uur in de zon staat. Op deze manier staat de bloesem haar geneeskrachtige eigenschappen af aan het water. Later werd er ook, door het afnemen van het aantal zonuren,  gebruik gemaakt van de kookmethode. In plaats van de zon zorgde een andere bron voor het verwarmen van het water. Dit moest minimaal een 1 uur gebeuren.
Een samengestelde receptuur die door een natuurgeneeskundig therapeut wordt gemaakt, bestaat vaak uit meerdere Bach-remedies die zijn uitgekozen voor het dier. Er zijn in totaal  38 remedies en er is een aparte Rescue-remedie (combinatieremedie van 5 verschillende Bach-remedies) verkrijgbaar, die in te zetten zijn bij eerste hulp situaties.

De grondlegger van deze therapie is Edward Bach (1886-1936) een reguliere arts. Hij ontdekte dat dezelfde type aandoeningen voorkwamen bij dezelfde type mensen en dat deze aandoeningen werden veroorzaakt door een disbalans van de ziel. De ziekte was slechts een symptoom van het lichaam om aan te geven dat de ziel uit balans was. Zo kwam hij erop om met behulp van bloesems de ziel terug in balans te brengen en ontwikkelde 12 verschillende karaktertypes.

Dit zijn de zogenaamde typeremedies, die beschrijven wat voor dier het is. Dan zijn later nog de 7 symptoomremedies uitgevonden, die beschrijven in welke chronische disbalans een dier op dat moment verkeert. Het kan dus heel goed zijn dat het dier een heel ander type is dan dat hij op dat moment laat zien. Er kan er dan voor gekozen worden om beide remedies in te zetten of eerst een remedie in te zetten op de disbalans die het dier op dat moment laat zien. Ook kan een dier onder meerdere typeremedies vallen. Geen enkel dier is tenslotte helemaal hetzelfde.

Het is dan wel erg belangrijk om te kijken waardoor de disbalans veroorzaakt wordt. Als dit iets uit het verleden is, is het lastig te achterhalen. Dan kan Bach wel helpen om de disbalans die zich vastgezet heeft in het lichaam, te verwerken. Als het iets uit het heden is, is het noodzakelijk de oorzaak weg te nemen. Anders heeft het toedienen van een Bach-remedie in veel situaties geen zin. Toch is het in sommige gevallen, als het niet mogelijk is de oorzaak weg te nemen, mogelijk dat de Bach-therapeut  het dier kan helpen met de situatie om te gaan. Dit is dus erg situatieafhankelijk en je moet je daarbij afvragen wat het beste voor het dier is.