Voor wie

Uiteraard is individuele uitlaatservice voor alle honden geschikt. Wanneer kan individuele uitlaatservice juist een goede keuze zijn?

Green Animalcare hondjes

Intakegesprek

Als u gebruik wilt maken van individuele uitlaatservice vindt er eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats. Dit gesprek is bedoeld om elkaar en de hond te leren kennen. Tijdens het gesprek zal ik uitleggen hoe ik te werk ga en kunt u aangeven of dit aansluit bij uw wensen.

 Na de kennismaking kunnen we overgaan tot het maken van afspraken. Uw gegevens, de gegevens van de hond en de gemaakt afspraken zal ik noteren in een overeenkomst. Het is altijd makkelijk als u het paspoort van de hond bij de hand houdt en alvast nadenkt over eventuele bijzonderheden. In de overeenkomst wordt er namelijk ook vastgelegd wat de hond wel/niet mag/kan. Bijvoorbeeld of hij/zij goed met andere honden om kan gaan, los kan/mag lopen, mag zwemmen en andere bijzonderheden die van toepassing kunnen zijn op uw hond.

U kunt zelf aangeven voor hoeveel dagen in de week u uitlaatservice nodig heeft maar het kan natuurlijk ook zijn dat dit alleen af en toe een dag nodig is.  Zodra er een intakegesprek heeft plaatsgevonden zijn beide mogelijk. Naast losse wandelingen zijn er diverse (maand) abonnementen waaruit u een keus kan maken.

Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden wordt de hond op de afgesproken dag opgehaald voor een individuele wandeling. Deze wandeling vindt altijd vanuit huis plaats en maximaal met 2 honden tegelijk. Dit uiteraard alleen als het voor beide honden een toegevoegde waarde is en de honden bij elkaar passen.